facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Smocze Łodzie na basenie


Regulamin dyscypliny

I. postanowienia ogólne

1.     Organizatorem zawodów w wyścigach łodzi smoczych na basenie (Zawody) jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).

2.     Wszystkie szkoły biorące udział w Zawodach zobowiązane są dostarczyć organizatorowi, najpóźniej przed rozpoczęciem zawodów, zgłoszenia wygenerowanego z systemu SRS.

Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki.

4.     Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez nauczycieli.

II. Udział w zawodach

1.     Warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny w podanym terminie.

2.     Zgłoszenie należy dokonać poprzez https://srs.szs.pl wybierając dyscyplinę: WYŚCIGI SMOCZYCH ŁODZI NA BASENIE. Ranga zawodów: miejskie/gminne/

3.     O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń, ilość drużyn ograniczona!

4.  Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu zawodów oraz poświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.

III. Przebieg zawodów

1.     Zawody przeprowadzone są na pływalni na jednej standardowej smoczej łodzi.

2.     Sześcioosobowe osady siedzą twarzą do siebie na krańcach łodzi na trzech skrajnych ławkach.

3.     Startujemy na komendę „GOTOWI-UWAGA-GO!” przy czym dopiero na „GO” można wiosłować.

4.     W przypadku falstartu powtarzamy rywalizację.

5.     Dwa falstarty osady w jednej rywalizacji daje przegrany pojedynek.

6.     Rywalizacja rozstrzygnięta jest po przeciągnięciu łodzi na stronę przeciwnika na odległość 2,50 metra.

7.     Rywalizacja trwa maksymalnie 60 sekund, dotknięcie brzegu, zatopienie łodzi przerywa rywalizację i wynik zostaje zaliczony.

8.     Osoby rezerwowe, które mogą być zmieniane w kolejnych biegach.

9.     Rywalizacja składa się z rozgrywek grupowych oraz fazy pucharowej.

10.  W przypadku zgłoszenia się 8 lub więcej drużyn faza pucharowa będzie od fazy ćwierćfinałowej.

11.  Wiosła zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na wiosłach organizatora.

12.  Za wygraną rywalizację drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1 punkt, za walkower lub dyskwalifikację 0 punktów.

13.  O kolejności zespołów decydują kolejno:
-większa liczba zdobytych punktów
-jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik rywalizacji pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli to nie daje rozstrzygnięcia-decyduje los/rzut monetą.

14.  Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i zostanie podany na odprawie nauczycieli w dniu zawodów i zależy od ilości zgłoszonych szkół.

15.  Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów.

16.  Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach spornych.

17.  Po zakończeniu zawodów sędzia główny sporządza protokół z zawodów.

 

IV. Kategorie:

·      Kategoria Dziewcząt Szkół Podstawowych (rocznik 2009 - 2011)

·      Kategoria Chłopców Szkół Podstawowych (rocznik 2009 - 2011)

·      Kategoria Dziewcząt Szkół Ponadpodstawowych (rocznik 2004-2009)

·      Kategoria Chłopców Szkół Ponadpodstawowych (rocznik 2004-2009)

 

Koordynator zawodów - osoba do kontaktu: Grzegorz Kwiatkowski: tel. 501 571456, email gdanskielwy@wp.pl

Utworzono: 2023-09-07 08:43

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl