facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Smocze Łodzie na basenie


Regulamin wyścigów smoczych łodzi na basenie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2006-2007) dziewcząt i chłopców


I. postanowienia ogólne

 1. Organizatorem ogólnopolskich zawodów w wyścigach łodzi smoczych na basenie (Zawody) jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).
 2. Wszyscy biorący udział w Zawodach zobowiązani są dostarczyć organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zawodów, oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start oraz o braku medycznych przeciwskazań do udziału w zawodach.
 3. Każdy uczestnik zawodów przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni.
 4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki.
 6. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.

II. przebieg zawodów

 1. Zawody przeprowadzone są na pływalni na jednej standardowej smoczej łodzi.
 2. Sześcioosobowe osady siedzą twarzą do siebie na krańcach łodzi na trzech skrajnych ławkach.
 3. Startujemy na komendę „GOTOWI-UWAGA-GO!” przy czym dopiero na „GO” można wiosłować.
 4. W przypadku falstartu powtarzamy rywalizację.
 5. Dwa falstarty osady w jednej rywalizacji daje przegrany pojedynek.
 6. Rywalizacja rozstrzygnięta jest po przeciągnięciu łodzi na stronę przeciwnika na odległość 2,50 metra.
 7. Rywalizacja trwa maksymalnie 60 sekund, dotknięcie brzegu, zatopienie łodzi przerywa rywalizację i wynik zostaje zaliczony.
 8. Osoby rezerwowe, które mogą być zmieniane w kolejnych biegach.
 9. Rywalizacja składa się z rozgrywek grupowych oraz fazy pucharowej.
 10. W przypadku zgłoszenia się 8 lub więcej drużyn faza pucharowa będzie od fazy ćwierćfinałowej.
 11. Wiosła zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na wiosłach organizatora.
 12. Za wygraną rywalizację drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1 punkt, za walkower lub dyskwalifikację 0 punktów.
 13. O kolejności zespołów decydują kolejno:
  -większa liczba zdobytych punktów
  -jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik rywalizacji pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli to nie daje rozstrzygnięcia-decyduje los/rzut monetą.
 14. Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i zostanie podany na odprawie nauczycieli w dniu zawodów i zależy od ilości zgłoszonych szkół.
 15. Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów.
 16. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach spornych.

IV. Wyniki i nagrody

 1. Po zakończeniu zawodów sędzia główny sporządza protokół z zawodów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników na swoich stronach internetowych i przekazania ich mediom.
 3. Nagrody:
 • Puchary za miejsca I-IV w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.
 • Medale za miejsca I-IV w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.
 1. Dekoracja odbędzie się po zakończeniu dnia zawodów.

V Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę ratowników, sędziów, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów i funkcjonowaniem obiektu.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników zawodów w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych. Przystąpienie do zawodów oznacza akceptację regulaminów.
 5. Wiosła zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na wiosłach organizatora.
 6. Każdy uczestnik zawodów deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w zawodach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 25 metrów w ubraniu sportowym.
 7. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
  nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne, dowód osobisty. W przypadku kontroli tożsamości uczestnika brak w/w dokumentów oznacza dyskwalifikację całej drużyny.
 9. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na opiekunie szkoły.
 10. Za zachowanie na pływalni w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą nauczyciele/ opiekunowie.

 

Koordynator zawodów - osoba do kontaktu:

Grzegorz Kwiatkowski: tel. 501 571456, e-mail grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl

  
Utworzono: 2020-09-08 09:43

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl