facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Lekkoatletyka

Drużynowa Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców


Lekkoatletyka

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl     nie później niż do 30 września 2020 r.

 

I  Regulamin zawodów:

   1. W zawodach startuje młodzież, uczniowie  szkoły rocznik 2006 – 2007

   2. W zawodach obowiązuje regulamin GOM, a następnie przepisy PZLA.

   3. Obowiązuje sprzęt dla grupy wiekowej młodzików:

   4. Konkurencje:  

 

   

W zawodach obowiązuje regulamin WSZS w Gdańsku, a następnie przepisy PZLA.

Dziewczęta:    100m, 300m, 600m, 1000m, 4x100m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3kg),

Chłopcy:          100m, 300m, 1000m, 2000m, 4x100m, skok w dal,  skok wzwyż, kula (5kg),

 1. Każda szkoła ma prawo wystawić maksymalnie po 3 zawodników w każdej konkurencji, skoku w dal, i pchnięcia kulą (po 2 osoby).
 2. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie, a w przypadku biegów na 600m i dłuższych w jednym z nich i sztafecie.
 3. Na zawody szkoła wystawia jedną sztafetę.
 4. W biegach na 100 m. rozegrane zostaną biegi eliminacyjne i finał ( o awansie do finału decydują osiągnięte czasy ).
 5. Pozostałe biegi – seriami na czas.
 6. W konkurencjach technicznych- 4 próby bez finału.
 7. W zawodach można startować w kolcach do 6 mm (nie dłuższych).
 8. Na finał młodzież zgłasza się z własnymi pałeczkami (startujący w sztafecie).
 9. Każdy uczeń danej szkoły winien mieć na zawodach koszulkę z widocznym z przodu oznaczeniem Szkoły / Nr1,2…
 10. Troje najlepszych zawodników i zawodniczek otrzymuje medale i dyplomy.
 11. Każda zawodniczka i zawodnik mogą punktować w dwóch konkurencjach (nie licząc udziału w sztafecie).
 12. Osiągnięte wyniki przelicza się w/g tabel wielobojowych.
 13. Punktacja drużynowa zostanie ogłoszona po podliczeniu wyników w terminie późniejszym.
 14. W danej konkurencji musi startować min. 6 zawodniczek / zawodników, aby wyniki były brane pod uwagę w punktacji drużynowej.
 15. Do punktacji drużynowej brana będzie suma punktów 10 najlepszych wyników zawodników z danego zespołu szkolnego (w tym sztafeta) w obu kategoriach dziewcząt i chłopców.
 16. Najlepsze 4 zespoły w obu kategoriach otrzymają puchary. Sześć zespołów otrzymuje dyplomy. Odbiór pucharów i dyplomów dla najlepszych drużyn po ogłoszeniu wyników w siedzibie GZSiSS.
 17. W zawodach obowiązują przepisy PZLA oraz regulamin GZSiSS w Gdańsku.
 18. Do finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej zakwalifikowani zostaną zawodnicy (na wniosek zainteresowanej szkoły), którzy w trakcie zawodów osiągną 30 najbardziej wartościowych wyników.
 19. W finale wojewódzkim obowiązują dla Powiatu M. Gdańsk – numery startowe -I /1, I/2, itd….. do I/50

Po zakończeniu ostatniej konkurencji zainteresowani opiekunowie zespołów, których zawodniczki i zawodnicy uzyskali dobre wyniki i chcą reprezentować Miasto Gdańsk podczas finału wojewódzkiego proszeni są o złożenie w Biurze Zawodów zgłoszeń - deklaracji udziału według załączonego wzoru. (DO POBRANIA)

W finale wojewódzkim sztafetę tworzą uczniowie jednej gdańskiej szkoły lub może to być reprezentacja powiatu Miasta Gdańska składająca się z zawodników uczęszczających do różnych gdańskich szkół.

  
Utworzono: 2020-07-03 14:04

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl