facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Sztafetowe Biegi Przełajowe


Zgłoszenie do zawodów

Zgłoszenie do zawodów SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWESzkoły chcące przystąpić do zawodów zobowiązane są zarejestrować się w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl) i dokonać zgłoszenia zespołu szkolnego do zawodów 1/2 finału wojewódzkiego) w terminie do 30.09.2020 r.

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców (rocznik 2006-2007)

- reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt/chłopców (po jednej sztafecie w każdej kategorii)

MIEJSCE: Park Jana Pawła II w Gdańsku przy Al. Rzeczypospolitej (mapka)

TERMINY:  

                 SZTAFETY   DZIEWCZĄT 07.10.2020 r. (ŚRODA)

                      - dystans - 1000 m

                      - weryfikacja godz.: 11:00;      START godz.: 11:30


                   SZTAFETY   CHŁOPCÓW 08.10.2020 r. (CZWARTEK)

                       - dystans - 1000 m

                       - weryfikacja godz.: 11:00;      START godz.: 11:30

Każdy reprezentant szkoły uczestniczącej w biegu sztafetowym ma obowiązek posiadać na piersiach widoczne oznaczenie szkoły i numeru zmiany, na której pobiegnie.

ZALECANE SĄ KOSZULKI W JEDNYM KOLORZE Z NR 1 - 6      

lub na piersi karta   (wymiar oznaczenia nie mniejszy niż karta A5). 

Każda szkoła zobowiązana jest posiadać własną pałeczkę sztafetową.

Brak listy zgłoszeniowej wygenerowanej w SRS lub brak prawidłowego oznaczenia zawodników będzie skutkowało niedopuszczeniem sztafety do zawodów.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ patrz: Zasady_Bezpieczeństwa na Zawodach


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1) patrz: Oświadczenie uczestnika zawodów
  
Utworzono: 2020-10-12 14:23

Klasyfikacja chłopców

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 81 w Gdańsku
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 88 w Gdańsku
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 75 w Gdańsku (Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego)
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 80 w Gdańsku
 5. MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA w Gdańsku
 6. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 94 w Gdańsku (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6)
 7. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 42 w Gdańsku (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2)
  
Utworzono: 2020-09-10 14:31

Klasyfikacja dziewcząt

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 w Gdańsku (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8)
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 80 w Gdańsku
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 81 w Gdańsku
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 75 w Gdańsku (Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego)
 5. MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA w Gdańsku
 6. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 42 w Gdańsku (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2)
 7. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 69 w Gdańsku
  
Utworzono: 2020-10-12 14:21

Sztafetowe biegi przełajowe

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi

nie później niż do 30 września 2020 roku.

 

     1. Uczestnictwo

          1. W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców

          2. Reprezentacja składa się z 6 uczennic/uczniów danej szkoły, roczniki 2006 – 2007

     2. Program zawodów
    Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych warunków:

          Opcja na rok szkolny 2020/2021


    - dziewczęta             6 x   800 - 1000 m
    - chłopcy              6 x   800 - 1000 m

 

    3. Sposób przeprowadzenia zawodów
  1.  Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego.
  2.  Strefa zmiany wynosi 20 m (10 m przed i za linią startu).

 

 • UWAGA NUMERY STARTOWE POWINNY BYĆ ZAZNACZONE PISMEM ARABSKIM
 
Utworzono: 2020-07-03 14:14

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl