facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Drużynowe Biegi Przełajowe


Mistrzostwa Gdańska w Drużynowych Biegach Przełajowych

UCZESTNICTWO

Szkoły chcące przystąpić do zawodów zobowiązane są zarejestrować się w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl) i dokonać zgłoszenia zespołu szkolnego do zawodów 1/2 finału wojewódzkiego  w terminie do 26.03.2022 do godziny 23.59.

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców

- zespół składa się z 5 uczniów / uczennic

 

Gdańska Licealiada                                         rocznik 2001 i młodsi   

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej:             rocznik 2007 - 2008

Gdańskie Igrzyska Dzieci:                                rocznik 2009 i młodsi

MIEJSCE: Park Jana Pawła II w Gdańsku przy Al. Rzeczypospolitej (mapka w załączeniu)


TERMINY: 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZELAJOWE DZIEWCZĄT                     05.04.2022 r. (wtorek)

Gdańska Licealiada                              – dystans - 1500 m

            Weryfikacja godz.:          9:30

                        START godz.:                10:00

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dystans - 1200 m

            Weryfikacja godz.:        10:30

                        START godz.:                11:00

Gdańskie Igrzyska Dzieci                      – dystans - 800 m

            Weryfikacja godz.:        11:30

                        START godz.:                12:00


DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCÓW                     06.04.2022 r. (środa)

Gdańska Licealiada                              – dystans - 1800 m

            Weryfikacja godz.:          9:30

                        START godz.:                10:00

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dystans - 1500 m

            Weryfikacja godz.:        10:30

                        START godz.:                11:00

Gdańskie Igrzyska Dzieci                      – dystans - 1000 m

            Weryfikacja godz.:        11:30

                        START godz.:                12:00

 

Brak listy zgłoszeniowej wygenerowanej w SRS lub brak prawidłowego oznaczenia zawodników będzie skutkowało niedopuszczeniem sztafety do zawodów.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 

patrz: Zasady Bezpieczeństwa na Zawodach

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1)

patrz: Oświadczenie uczestnika zawodów

 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 5 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

 

 

 

Utworzono: 2022-03-14 13:07

Wyniki finału drużynowych biegów przełajowych chłopców

I mce Szkoła Podstawowa nr 81

II mce Szkoła Podstawowa nr 75

III mce Szkoła Podstawowa nr 85

IV mce Szkoła Podstawowa nr 6

V mce Szkoła Podstawowa nr 33

VI mce Szkoła Podstawowa Gedanensis

VII mce  Morska Szkoła Podstawowa

VIII mce Szkoła Podstawowa nr 47

IX mce Szkoła Podstawowa nr 38

X mce III STO


Utworzono: 2022-03-13 11:35

Wyniki finału drużynowych biegów przełajowych dziewcząt

I mce Szkoła Podstawowa nr 8

II mce Szkoła Podstawowa nr 33

III mce Szkoła Podstawowa nr 75

IV mce Szkoła Podstawowa nr 27

V mce Szkoła Podstawowa nr 48

VI mce Szkoła Podstawowa nr 81

VII mce Szkoła Podstawowa nr 38

VIII mce III STO

IX mce Szkoła Podstawowa nr 47

X mce Szkoła Podstawowa nr 85

Utworzono: 2022-04-08 19:48

Regulamin dyscypliny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodni z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 r.

 

  I. Uczestnictwo

     1. W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców.

     2. Zespół składa się z 5 uczniów/uczennic szkoły, roczniki 2007 –2008.

     3. W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli

         ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy indywidualni nie punktują dla szkół w rywalizacji drużynowej.            

     4. Oddzielna klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców.

 

 II. Program zawodów


 Biegi na dystansach :
 dziewczęta  1200 m  - 1500 m
 chłopcy        1500m  -  2000 m

 

      Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.

      Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach 5 zawodników; wyznaczeni przez    nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.  

      Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej.   W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny w których zawody ukończyło 4 zawodników, potem 3 itd….

 

  
Utworzono: 2021-09-01 09:33

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl