facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Unihokej


Termin zgłoszenia do zawodów

W zawodach mogą wziąć udział tylko szkoły, które mają aktualną rejestrację w Systemie Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek UNIHOKEJA w (srs.szs.pl)

Termin zgłoszenia zespołów upływa w dniu 30.10.2020 r. o godz. 22:00

Rozstawienie zespołów nastąpi w oparciu klasyfikację ubiegłoroczną.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1) patrz: Oświadczenie uczestnika zawodów
Utworzono: 2020-09-21 11:44

.
Utworzono: 2020-09-21 11:34

Unihokej

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2020 roku.

 

   I.  Uczestnictwo

       1.  Drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej, roczniki 2006 – 2007.

       2.  Zespół składa się z 12 zawodniczek/zawodników, w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i  6 rezerwowych

            zawodników.

       3.  Zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

       4.  Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z  

            własnymi piłkami.

 

   II. Przepisy gry

        Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nieokreślone w regulaminie – zgodnie z  

         przepisami PZU.
   1. Wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.,
   2. czas gry: 3 tercje x 5-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora),
   3. ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego,
   4.  pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m,
   5.  pole przed bramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska),
   6.  bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm),

        7. dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy Polskiego    

             Związku Unihokeja, minimalna wielkość boiska 24m x 12m.

        Na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku.

 

   III. Punktacja
    Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegrana 0 punktów.      

          O kolejności miejsc zespołów decyduje:

          1.  Większa liczba zdobytych punktów,

          2.  Gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

                a. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych    

                     punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami)

                b. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych

                     drużyn,

                c.  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,

          3.  Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi

                drużynami.

 
Utworzono: 2020-07-03 14:51

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl