facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Mini Koszykówka

Koordynator: Skalski Krzysztof   []

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.


Zapisy do rozgrywek dziewcząt i chłopców

TERMIN ZAPISÓW DO ROZGRYWEK DZIEWCZĄTW zawodach mogą wziąć udział tylko szkoły, które mają aktualną rejestrację w Systemie rejestracji szkół  (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek koszykówki


TERMIN ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW DZIEWCZĄT ORAZ CHŁOPCÓW UPŁYWA 16.10.2020 O GODZINIE 22.00


Rozstawienie zespołów nastąpi na podstawie ubiegłorocznych wyników

Utworzono: 2020-10-04 21:04

Regulamin mini koszykówki

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie                                 z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2020 roku.

 

I.         Uczestnictwo
1.  Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2008 i młodsi.
2.  Zespół liczy 10 -12  zawodników/zawodniczek.

3.  Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z

      własnymi piłkami.

II.        Przepisy gry
1.   Czas gry w turnieju: 4 x 6 minut,                                                                                                                                         
2.   Piłka: rozmiar „5”.   

1.   KOSZE NISKIE- na gminnym i powiatowym poziomie rozgrywek, do ustalenia miedzy zainteresowanymi:                                                                                                        
- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm,

- odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. (linia przerywana koła od strony kosza),   - nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt. 

2.   KOSZE WYSOKIE - obowiązują na półfinałach i finałach wojewódzkich

-  mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 305 cm. 

-  wyznacza się linię rzutów za 3 pkt.                                                                                                      
Zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie.  W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki, mogą zostać zmienieni w pierwszej  i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie                       
Gdy zespół składa się z 10 zawodników, w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (I lub II kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 osobowym.

Obowiązuje:
a. obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową)         
b. przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony),               
c. przepis dotyczący błędu 3 sekund,      
d. przepis dotyczący błędu 5 sekund.      
e. w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki.
f. w wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, odgwizdywany    

    jest  faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana  jest drużynie, która    

    wykonywała rzut.      
g. o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami  PZKosz.
h. za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza przyznaje się dodatkowy rzut.

III.      Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:  
1. większa liczba zdobytych punktów          
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.  Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:                
a. decyduje różnica koszy pomiędzy zdobytymi a straconymi w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi  drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w turnieju.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w turnieju.              
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

        3. Jeżeli jedna  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych na  którymkolwiek  etapie zasad  podanych  

         powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych  niesklasyfikowanych

         drużyn.   

Utworzono: 2020-07-02 11:33

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl