facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Unihokej


Termin zgłoszenia do zawodów

W zawodach mogą wziąć udział tylko szkoły, które mają aktualną rejestrację w Systemie Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek UNIHOKEJA w (srs.szs.pl)

Termin zgłoszenia zespołów upływa w dniu 30.10.2020 r. o godz. 22:00

Rozstawienie zespołów nastąpi w oparciu klasyfikację ubiegłoroczną.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1) patrz: Oświadczenie uczestnika zawodówUtworzono: 2020-09-21 11:18

Unihokej

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie  z kalendarzami wojewódzkimi  

nie później niż do 30 września  2020 roku.

   I. Uczestnictwo

 

1.       Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2008 i młodsi.

2.       Zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

3.       Zespół składa się maksymalnie z 12 zawodniczek/ zawodników: 5 na boisku + bramkarz i 6 rezerwowych.

4.       Gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić: piłki do gry, znaczniki dla zespołów. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z własnymi piłkami.

 

  II. Przepisy gry

       Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie –zgodnie z

        przepisami PZU.

        Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z

        własnymi piłeczkami.
        1. czas gry 3 tercje x 5- 6 minut + 1–2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora)
        2. bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm)
        3. pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m.
        4. pole przed bramkowe: szerokość  2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 od linii końcowej boiska)

        Dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy PZU, minimalna

        wielkość boiska 24m x 12m. Na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku.

 

   III. Punktacja
         Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
         O kolejności miejsc zespołów decyduje:

1.       większa liczba zdobytych punktów,

2.       gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

a.   wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami)

b.   lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c.    większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,

3.       jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.              

Utworzono: 2020-07-02 11:51

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl