facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Czwórbój Lekkoatletyczny

Koordynator: Skalski Krzysztof   []
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.


Mistrzostwa Gdańska w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców - Igrzyska Dzieci

Dnia 13.05.2022 r. odbędą się Mistrzostwa Gdańska w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców.

Prawo startu w zawodach mają drużyny, które zgłoszą się w systemie SRS do dnia 06.05.2022 r. do godziny 22.00.

Miejsce zawodów: Gdański Stadion Lekkoatletyczny Al. Grunwaldzka 244 

Rozpoczęcie zawodów godzina 10.00 Dziewczęta ; 12.00 Chłopcy

Do zawodów zgłosiły się następujące zespoły:

Dziewczęta:  SP 75; SP 8; SP 27; SP Morska; III STO; SP 48; SP 81; SP 85; GASP; Fregata; SP 6

Chłopcy: SP 75; SP 27; III STO; II STO; SP 48; SP 81; GASP; SP 6; SP 85

Szkoły zgłoszone po terminie nie mogą brać udziału w zawodach


4 bój dziewcząt: 

Gr.A : SP 75; SP 8; SP 27; SP Morska; SP 85


10.00 - skok w dal

10.45 - bieg na 60m

11.10 - rzut p.pal (rzutnia A: SP 75; SP 8; SP 27/ rzutnia B:  SP 85; SP Morska)

11.30 - bieg 600m


Gr.B: SP 6; SP 48; GASP; SP 81; Fregata; III STO

10.00 - bieg na 60m

10.20 - rzut p.pal (rzutnia A: SP 6; SP 48; GASP/ SP 81; Fregata; III STO)

10.45 - skok w dal

11.40 - bieg na 600m


4 bój chłopców:

Gr.A: SP 75; SP 81; SP 6; SP 48


12.00 - skok w dal

12.35 - bieg na 60m 

12.50 - rzut p.pal ( rzutnia A: SP 75; SP 81; / rzutnia B: SP 6; SP 48)

13.10 - bieg na 600m


Gr. B: SP 85; GASP; SP 27; II STO; III STO


12.00 - bieg na 60m

12.20 - rzut p.pal ( SP 85; GASP; SP 27/ rzutnia B: II STO; III STO)

12.35 - skok w dal

13.20 - bieg na 600m

Utworzono: 2022-04-14 22:27

Wyniki Mistrzostw Gdańska w 4 - boju chłopców

Wyniki chłopców

Miejsce

Punkty

Szkoła

1

1095

Szkoła Podstawowa nr 75

2

949

Szkoła Podstawowa nr 27

3

782

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa

4

760

Szkoła Podstawowa nr 81

5

732

Szkoła Podstawowa nr 48

6

701

Szkoła Podstawowa nr 85

7

593

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa III STO

 

Utworzono: 2022-05-16 09:02

Wyniki Mistrzostw Gdańska w 4 - boju dziewcząt

Wyniki Dziewcząt:

Miejsce

Punkty

Szkoła

1

1483

Szkoła Podstawowa nr 75

2

1094

Szkoła Podstawowa nr 85

3

1056

Szkoła Podstawowa nr 8

4

1026

Szkoła Podstawowa nr 81

5

1023

Szkoła Podstawowa nr 27

6

979

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa III STO

7

949

Morska Szkoła Podstawowa

8

925

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa

9

619

Fregata Szkoła Podstawowa

 

Utworzono: 2022-05-16 09:04

Regulamin dyscypliny

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

    I. Uczestnictwo

   - w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,

   - reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2009 i  młodszych.

 

II. Program zawodów

     - bieg 60 m,

     - rzut piłką palantową (do 150 g),

     - skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż ,

     - bieg: dla dziewcząt  600 m,
           dla chłopców 1000 m

III. Sposób przeprowadzenia zawodów

      - kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

        Bieg 60 m

    -  bieg będzie rozgrywany w seriach na czas.

    -  zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.

    -  zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych  

       konkurencjach.

         Skok w dal

     - strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

     - szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

     - końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.

     - każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.

     - pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.

     - jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

     - pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

         Skok wzwyż

    - pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują

      następujące wysokości:

                       

             dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm

             dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm

            - przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako

              nieudanej.  

           W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby

           zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok

           uznany zostanie za “nieważny”.

          Rzut piłką palantową

     - rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

     - każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie.

     - odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.

     - liczy się najlepszy rezultat.

     - pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

           Bieg 600 m i 1000 m

          - biegi rozgrywane będą w seriach na czas,

    IV. Punktacja

     - wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych,

     - suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika,

     - na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących),

     - w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone,

     - przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik

       w czwórboju najlepszego zawodnika, a  jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

  
Utworzono: 2021-09-01 08:13

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl