facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Czwórbój Lekkoatletyczny

Koordynator: Skalski Krzysztof   []
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.


Regulamin dyscypliny

    I. Uczestnictwo

- w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców - reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2010 i młodszych.

 

II.   Program zawodów

- bieg 60 m,

- rzut piłką palantową (do 150 g),

- skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż,

- bieg: dla dziewcząt 600 m, dla chłopców 1000 m

III.  Sposób przeprowadzenia zawodów

- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

        Bieg 60 m

-   bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. 

-   zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.

-   zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

         Skok w dal

- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.

- każdy zawodnik ma prawo do 3-ch prób.

- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.

- jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

- pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

         Skok wzwyż

- pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują        następujące wysokości:

                                   

     dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3       cm dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm

- przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej.  

           W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za “nieważny”.

          Rzut piłką palantową

- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu. 

- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. 

- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. 

- liczy się najlepszy rezultat. 

- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

           Bieg 600 m i 1000 m

          - biegi rozgrywane będą w seriach na czas,

    IV. Punktacja

- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych,

- suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika, 

- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących),

- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone,

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik         w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

 

Utworzono: 2022-08-26 10:40

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl