facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Czwórbój Lekkoatletyczny

Koordynator: Skalski Krzysztof   []
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.


zapisy do czwórboju dziewcząt oraz chłopców


Szkoły chcące przystąpić do zawodów zobowiązane są zarejestrować się w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl) i dokonać zgłoszenia do 24.04.2024 r. 

Miejsce zawodów: Gdański Stadion Lekkoatletyczny, Grunwaldzka 244

Termin: 07.05.2024 (wtorek)

Szkoły, które zgłoszą się po terminie nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.


Weryfikacja dziewcząt godzina 9.00

Weryfikacja chłopców godzina 12.00

Grupy zostaną przydzielone po weryfikacji

czwórbój dziewcząt:

do zawodów zgłosiły się następujące zespoły: SP 80/ SP 39/ SP 89/ SP 19/ SP 75/ SP 8/ SP 6/ SP 27/ SP 81/ SP 79/ SP 85/SP 48/ III STO/ SP 29


Zespoły zostały podzielone na trzy grupy

Grupa A :

SP 75/ SP 8/ SP 85/ SP 80

Grupa B :

SP 27/ SP 48/ III STO/ SP 89/ SP 6

Grupa C :

SP 79/ SP 39/ SP 19/ SP 81/ SP 29


kolejność rozgrywania konkurencji:

Grupa A: skok w dal/ 60 m/ p.pal/ 600m

Grupa B: 60m/ p.pal/ skok w dal/ 600m

Grupa C: p.pal/ skok w dal/ 60m/600m


Czwórbój chłopców

Do zawodów zgłosiły się następujące zespoły: SP 79/ SP 39/ SP 80/ SP 89/ SP 19/ SP 75/ SP 8/ SP 27/ SP 81/ SP 85/ II STO/ SP 48/ III STO/ SP 29

zespoły zostały podzielone na trzy grupy:

grupa A

SP 27/ SP 85/ SP 89/ SP 81

Grupa B

SP 75/ SP 8/ SP 39/ SP 79/ III STO

Grupa C

SP 80/ SP 19/ SP 48/ II STO/ SP 29


kolejność rozgrywania konkurencji:

Grupa A: skok w dal/ 60 m/ p.pal/ 1000m

Grupa B: 60m/ p.pal/ skok w dal/ 1000m

Grupa C: p.pal/ skok w dal/ 60m/1000m


W skoku w dal oraz rzucie p.pal obowiązują trzy próby.Utworzono: 2024-04-10 17:23

wyniki drużynowe

I miejsce SP 81    1082 pkt - awans do finału wojewódzkiego

II miejsce SP 8      1066 pkt- awans do finału wojewódzkiego

III miejsce SP 79    869 pkt

IV miejsce SP 27   852 pkt

V miejsce SP 80    691 pkt

VI miejsce SP 89   650 pkt

VII miejsce SP  39  606 pkt

Utworzono: 2024-05-08 21:18

klasyfikacja drużynowa

I miejsce SP 75 1325 pkt - awans do finału wojewódzkiego

II miejsce SP 27  1171 pkt - awans do finału wojewódzkiego

III miejsce SP 85  1067 pkt   

IV miejsce SP 8   1001 pkt

V miejsce SP 6    964 pkt

VI miejsce SP 89  920 pkt

VII miejsce SP 81  885 pkt

VIII miejsce SP 79  784 pkt

IX miejsce SP 39    740 pkt

Utworzono: 2024-05-08 21:22

Regulamin dyscypliny

I. UCZESTNICTWO

 

1.  W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,

2.  Reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w roku 2011 i młodszych.

 

  II. PROGRAM ZAWODÓW

   1. bieg 60 m,

   2 rzut piłką palantową (do 150 g),

3.  skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż ,

4.  bieg: dla dziewcząt  600 m,   dla chłopców 1000 m

 

  III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

  Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

          Bieg 60 m

-  bieg będzie rozgrywany w seriach na czas;

-  zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do met;.

-  zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

 

          Skok w dal

-  strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą;

-  szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.;

-  końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina;      - każdy zawodnik ma prawo do 3-ch prób;

-  pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie;      - jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy;      - pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

 

       Skok wzwyż

-  pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące      wysokości:

     dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm      dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm

-  przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako        nieudanej. 

     W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby       zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok       uznany zostanie za “nieważny”.

 

    Rzut piłką palantową

-  rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu;

-  każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie;       - odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.;       - liczy się najlepszy rezultat; 

-  pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

 

    Bieg 600 m i 1000 m

-  biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

 

    IV. PUNKTACJA

 

-     wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych;

-     suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika; 

-     na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących);

-     w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone;       - przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje         wynik w czwórboju najlepszego zawodnika, a  jeżeli to nie wyłoni I–III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

Utworzono: 2023-08-31 09:11

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl