facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Trójbój Lekkoatletyczny


Trójbój lekkoatletyczny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkim

i nie później niż do 30 września 2020 roku.

 

I. Uczestnictwo:

 

    1.  W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców.

    2.  Reprezentacja składa się z 5 uczniów/uczennic urodzonych w 2010 i młodszych.

    3.  W zawodach startują mistrzowie powiatów.

 

II. Program zawodów:

·         bieg na 60 m,

·         rzut piłeczką palantową (80 g),

·         skok w dal (ze strefy).

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów:

       Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.

Bieg 60 m

- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas.

- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.

- zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych  konkurencjach.

 

Skok w dal

- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.

- każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.

- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.

- jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

- pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

 

Rzut piłką palantową

- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie,

  następujące po sobie,

- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.

- liczy się najlepszy rezultat,

- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

 

IV. Punktacja:

- wyniki przelicza się na punkty według tabel trójbojowych.

- suma osiągniętych punktów za 3 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.

- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących).

- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone.

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik

   w trójboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

 

 Obliczenia wspomoże program zliczający wprowadzane dane.

Utworzono: 2020-07-02 11:54

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl