facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Tenis Stołowy Drużynowy


TENIS STOŁOWY - Igrzyska Dzieci - GOM

TERMIN ZGŁOSZENIA REPREZENTACJI

 

W zawodach mogą wziąć udział tylko szkoły, które mają aktualną rejestrację w Systemie Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY (srs.szs.pl)

Termin zgłoszenia zespołów upływa w dniu 30.10.2020 r. o godz. 22:00

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.

Każdorazowo przed zawodami opiekun zespołu szkolnego ma obowiązek przekazać przedstawicielowi organizatora zawodów Listę -"Zgłoszenie do zawodów" opieczętowaną i podpisaną przez dyr. Szkoły oraz oświadczenia wszystkich uczestników zawodów (uczniów i opiekunów).

Należy zapoznać się z dokumentem jak niżej:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ                  do pobrania: Zasady Bezpieczeństwa na Zawodach

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1)           do pobrania: Oświadczenie uczestnika zawodów 

Utworzono: 2020-10-01 14:01

Drużynowy tenis stołowy

        Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół  srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2020 roku.

 

      I. Uczestnictwo

 

         1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.

         2.  Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni  w 2008r i młodsi.

              Zespół liczy: 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy.

         3.  Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

         4.  Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się

              z własnymi piłeczkami.

 

      II. Sposób przeprowadzenia zawodów

 

           1. Kolejność gier:

 

            I rzut                                               II rzut                                                  III rzut

            A – X                                                                                                            A – Y

                                                              Gra podwójna

            B – Y                                                                                                             B – X

 

            2.  Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier.
            3.  Gry rozgrywane są do dwóch lub trzech wygranych setów w zawodach gminnych i powiatowych (w zależności od

                 liczby drużyn w turnieju). Półfinał i finał wojewódzki i rozgrywamy do trzech wygranych setów. Sety gra się do 11 pkt

                 z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi.
            4.  Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem podstawowym.

            5.  W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika

                 rezerwowego.

            6. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

            7. Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny przepisowy sprzęt sportowy.

 

   III. Punktacja

a.        Za wygrane spotkanie 3:0 drużyna otrzymuje 3 punkty,

b.       za wygrane spotkanie z wynikiem 3:1 lub 3:2 drużyna otrzymuje 2 pkt,

c.        za przegrane spotkanie z wynikiem 2:3  drużyna otrzymuje 1 pkt

d.       za przegrane spotkanie 0:3, 1:3  drużyna otrzymuje 0 punktów.

   O kolejności decyduje:

    - większa liczba zdobytych dużych punktów,

    - przy tej samej ilości dużych punktów w przypadku dwóch drużyn decyduje bezpośrednie spotkanie ,

    - przy tej samej ilości dużych punktów trzech  drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych punktów 

       liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami .

 

    Sprawy meczowe nieujęte w niniejszym regulaminie regulują aktualne przepisy PZTS
Utworzono: 2020-07-02 12:00

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl