facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Pływanie

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.  


Mistrzostwa Gdańska w pływaniu drużynowym dziewcząt i chłopców

Zawody odbędą się na pływalni Gdańskiego Ośrodka Sportu Gdańsk-Chełm ul. Chałubińskiego 13.

W zawodach mogą wziąć udział tylko zespoły szkolne, które zarejestrowane są w Systemie Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) i dokonają obowiązkowego zgłoszenia zespołu szkolnego do zawodów. Przed zarejestrowaniem zespołu należy zapoznać się z regulaminem zawodów.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez www.srs.szs.pl

Termin zgłoszenia zespołów upływa 30.11.23 r.

Wpisując w zgłoszeniu dane ucznia w rubryce "Dodatkowe informacje" należy podać jakim stylem popłynie wyścig indywidualny. Brak podania w dniu 30.11.2023 r. pełnej listy zawodników z podaniem stylu (uwaga jak wyżej) wyklucza udział zespołu szkolnego w zawodach.

Termin zawodów:

DZIEWCZĘTA - 14 grudnia 2023 r. czwartek (Licealiada godz. 8.20, Igrzyska Młodzieży Szkolnej godz. 10.20, Igrzyska Dzieci godz.12.20)

CHŁOPCY - 15 grudnia 2023 r. piątek (Licealiada godz. 8.20, Igrzyska Młodzieży Szkolnej godz. 10.20, Igrzyska Dzieci godz.12.20,)


PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

1.  LICEALIADA 

8:20 – 8:30 weryfikacja zgłoszeń - odprawa opiekunów zespołów szkolnych

8:30 – 9:00 - rozgrzewka

9:00 - 10:00 wyścigi indywidualne

9.00 - 50 m stylem motylkowym – 1 zawodnik

9.15 - 50 m stylem klasycznym    – 1 zawodnik

9.30 - 50 m stylem grzbietowym – 1 zawodnik

9.45 - 50 m stylem dowolnym     – 1 zawodnik

10.00 - 10.20 start sztafet 4x50 m (styl zmienny - grzbiet, żabka, motylek, dowolny) - kolejności startów wg. ustaleń na odprawie

Dekoracja drużynowa bezpośrednio po zakończeniu zawodów

Dekoracja najlepszych „trójek” w poszczególnych stylach pływackich bezpośrednio po zakończeniu biegów.

 

2.  IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

10:20 – 10:30 weryfikacja zgłoszeń - odprawa opiekunów zespołów szkolnych

10:30 - 11:00 rozgrzewka

11:00 - 12:00 wyścigi indywidualne

11.00 - 25 m stylem motylkowym – 1 zawodnik

11.15 - 25 m stylem klasycznym    – 1 zawodnik

11.30 - 25 m stylem grzbietowym – 1 zawodników

11.45 - 25 m stylem dowolnym     – 1 zawodników

12.00 - 12.20 start sztafet 4x25 m (styl dowolny) - kolejności startów wg. ustaleń na odprawie

Dekoracja drużynowa bezpośrednio po zakończeniu zawodów

Dekoracja najlepszych „trójek” w poszczególnych stylach pływackich bezpośrednio po zakończeniu biegów.

 

3.  IGRZYSKA DZIECI 

12:20 – 12:30 weryfikacja zgłoszeń - odprawa opiekunów zespołów szkolnych

12:30 - 13:00 rozgrzewka

13:00 - 14:00 wyścigi indywidualne

13.00 - 25 m stylem motylkowym – 1 zawodnik

13.15 - 25 m stylem klasycznym    – 1 zawodnik

13.30 - 25 m stylem grzbietowym – 1 zawodników

13.45 - 25 m stylem dowolnym     – 1 zawodników

14.00 - 14.20 start sztafet 4x25 m (styl dowolny) - kolejności startów wg. ustaleń na odprawie
Dekoracja drużynowa bezpośrednio po zakończeniu zawodów

Dekoracja najlepszych „trójek” w poszczególnych stylach pływackich bezpośrednio po zakończeniu biegów.

 

Utworzono: 2023-11-15 13:35

Regulamin dysycypliny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2023 roku.

 

  1. Uczestnictwo

W zawodach startują zespoły szkolne, uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2011 i młodsi. 
Reprezentacja liczy 4 dziewczęta + 1 rezerwowa lub 4 chłopców + 1 rezerwowy.
Każda drużyna wystawia sztafetę oraz po jednym zawodniku w każdym indywidualnym stylu pływackim. Zabroniony jest start tej samej osoby w kilku stylach pływackich. Wszystkie wyniki indywidualne i sztafetowe zaliczane są do klasyfikacji drużynowej.
Podczas zawodów w pływaniu drużynowym przeprowadzona zostanie klasyfikacja indywidualna w następujących stylach pływackich: motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym.

II. Program zawodów

1. dziewczęta

- Wyścigi indywidualne dziewcząt:

25 m stylem motylkowym    – 1 zawodniczka,

25 m stylem klasycznym      – 1 zawodniczka,

25 m stylem grzbietowym    – 1 zawodniczka,

25 m stylem dowolnym       – 1 zawodniczka

- Sztafeta 4×25 m stylem dowolnym dziewcząt

 

2. chłopcy

- Wyścigi indywidualne chłopców:

25 m stylem motylkowym    – 1 zawodnik,

25 m stylem klasycznym      – 1 zawodnik,

25 m stylem grzbietowym    – 1 zawodnik,

25 m stylem dowolnym       – 1 zawodnik

- Sztafeta 4 x 25m stylem dowolnym chłopców

 

III. Przepisy techniczne

· zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25 metrowej,

· każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej oraz w 1 sztafecie,

· szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,

· zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

 

IV. Punktacja drużynowa

Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę. Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

· w indywidualnych: I m. – 12 pkt, II m. – 10 pkt, III m. – 9 pkt, IV m. 8 pkt, V m. 7 pkt,

· w sztafecie: I m – 24 pkt, II m. – 20 pkt, III m. – 18 pkt, IV m. 17 pkt, V m. 16 pkt.

· do punktacji drużynowej zaliczać się będą wszystkie wyniki indywidualne i wynik sztafety.

Drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za dany wyścig, jednak nie podlega dyskwalifikacji,

- zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,

- w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba

  zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.,

- prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców,

- dodatkowy wyścig po wyczerpaniu w/w kryteriów.

Utworzono: 2023-09-07 08:57

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl