facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Pływanie Drużynowe

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.  


Pływanie drużynowe

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi

 nie później niż do 30 września 2020 roku.

   I. Uczestnictwo       
      1.  W zawodach startują zespoły szkolne, uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2008 i młodsi

     2.  Reprezentacja liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców. Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również   

          zawody indywidualne: 25 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym.                   

     3.  Każdy uczestnik startuje w sztafecie i oraz indywidualnie - w jednym, wybranym stylu. Po płytkiej stronie

          basenu.

     4.  Obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do wody).

     5.  W zawodach wojewódzkich startują mistrzowie powiatów

                                        
         II.  Program zawodów
               1.   -
Sztafeta 6×25 m stylem dowolnym dziewcząt 

                      - Wyścigi indywidualne dziewcząt:

 

                        25 m stylem motylkowym – 1 zawodniczka,

                        25 m stylem klasycznym    – 1 zawodniczka,

                        25 m stylem grzbietowym – 2 zawodniczki,

                        25 m stylem dowolnym    –  2 zawodniczki


              2.   - Sztafeta 6 x 25m stylem dowolnym chłopców                                                                                           
                    - Wyścigi indywidualne chłopców:

 

                       25 m stylem motylkowym – 1 zawodnik,

                       25 m stylem klasycznym    – 1 zawodnik,

                       25 m stylem grzbietowym – 2 zawodników,

                       25 m stylem dowolnym    –  2 zawodników

 

        III. Przepisy techniczne

 

  • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25 metrowej,
  • każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej i w 1 sztafecie,
  • szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,
  • zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.
  1. Punktacja drużynowa

   
 Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.  
  Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

  • w indywidualnych: I m. – 12 pkt, II m. – 10 pkt, III m. – 9 pkt itd.,
  • w sztafecie: I m – 24 pkt, II m. – 20 pkt, III m. – 18 pkt itd.,
  • do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 6 wyników indywidualnych i wynik sztafety.

               Drużyna, która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za dany wyścig, jednak nie

               podlega dyskwalifikacji,

               - zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,

               - w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba zdobytych miejsc

                 pierwszych, drugich itd.,

               - prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców,

               - dodatkowy wyścig po wyczerpaniu w/w kryteriów.

  
Utworzono: 2020-07-02 12:05

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl