facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Dwa Ognie Usportowione


Zapisy do rozgrywek dziewcząt i chłopców

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO ROZGRYWEK DZIEWCZĄT ORAZ CHŁOPCÓW


W zawodach mogą wziąć udział tylko szkoły, które zalogowały się w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek dwóch ogni 


TERMIN ZAPISÓW DO DWÓCH OGNI DZIEWCZĄT ORAZ CHŁOPCÓW MIJA 16.10.2020 O GODZINIE 22.00

Utworzono: 2020-10-04 21:21

Dwa ognie usportowione

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl

 nie później niż do 30 września 2020 r.

 

  Regulamin poprawiony, obowiązuje od roku szkolnego 2020/2021

 

   I. Uczestnictwo

    1.  Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w roczniku 2010 i młodsi.

    2.  Zespół składa się z 10 zawodników - 6 zawodników grających w polu, + „1 Matka” oraz 3-ch rezerwowych.

    3.  W finale wojewódzkim startują mistrzowie półfinałów wojewódzkich.

    4.  Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z

         własnymi piłkami.

      5. Sędziowie: dwóch sędziów oraz sędzia (uczeń) obsługujący tablicę punktową.

 

  II. Przepisy gry

1  Poza boiskiem wytyczone pole poruszania się „Matek”, (plan boiska w załączeniu).

    2.  Gra odbywa się piłką do mini siatkówki.

    3.  Czas gry 2 x 6 - 8 minut plus 2 minuty przerwy. Po pierwszej połowie zespoły zmieniają strony boiska.

    4.  Przed rozpoczęciem gry dokonuje się losowania (zespół który wygrał losowanie ma prawo rozpocząć grę, lub wybrać

           połowę boiska).

    5.  Grę rozpoczyna „matka” podaniem piłki do swojego zawodnika.

    6.  Zmiany zawodników tzw. „lotne”, dopuszczalna jest dowolna ilość zmian.

    7.  Jednorazowo zespół może  wykonać na swojej połowie 2 podania, kolejne musi być wykonane jako podanie do „Matki”

           lub próba zbicia przeciwnika.

    8.  Zawodnik z piłką w rękach nie może zrobić więcej niż 3 kroki, (nie dotyczy „Matki”- dowolna ilość kroków).  

    9.  Jeżeli zawodnik rzucający piłkę przekroczy linię środkową boiska, piłka przechodzi na rzecz przeciwnika.               

           Nie dotyczy to przekroczenia linii po oddanym rzucie (grę wznawia się podaniem piłki do własnego zespołu, z tego

           samego miejsca gdzie nastąpiło przekroczenie linii).

   10.  Jeżeli podczas wykonywania podania lub chwytu piłki we własnym zespole, piłka lub zawodnik z piłką  wyjdzie poza linię

            boczną lub końcową, to zespół traci piłkę (grę wznawiaj „Matka” zespołu przeciwnego).  Jeżeli podczas wykonywania

            podania we własnym zespole, piłka spadnie na podłogę, następuje strata, grę wznawia drużyna przeciwna.

   11.  Jeżeli rzucona piłka przekroczy linię boczną (aut), przechodzi ona na rzecz przeciwnika (grę wznawia się

           podaniem piłki do własnego zespołu z tego miejsca gdzie piłka przekroczyła linię).

   12.  Jeśli piłka po rzucie uderzy w ścianę za „Matką” i wróci na boisko, piłka oddawana jest „Matce”,

           niezależnie czy piłka wróci lub nie na boisko przeciwnika.

   13.  Niedozwolona jest gra na czas, w związku z tym  mogą być wykonane tylko trzy przerzuty między     

           zawodnikami a „Matką”. Czwarty rzut musi być próbą zbicia zawodnika drużyny przeciwnej.

   14.  Podanie piłki z autu przez „Matkę” do swojego zawodnika wlicza się w łączną ilość podań w zespole. Podczas

           wykonywania autu zawodnik musi stać obiema nogami za linią boczną.

   15.  Sędzia ocenia czy zawodnik będący „Matką” stosuje grę na czas.

   16.  Jeżeli sędzia stwierdzi, że zespół gra na czas odgwizduje stratę piłkę na rzecz przeciwnika (grę wznawia „Matka”

            przeciwnego zespołu).

   17.  Punkty zdobywa się poprzez trafienie piłką zawodnika lub kilku zawodników zespołu przeciwnego, przy czym piłka po

            trafieniu musi upaść na podłoże (w przypadku gdy odbita piłka jest złapana przez zawodnika tego samego lub

            przeciwnego zespołu punktu się nie przyznaje).

   18.  Jeżeli piłka trafi więcej niż jednego zawodnika i następnie upadnie na podłoże to za każdego trafionego 

           zawodnika przyznaje się jeden punkt.

   19.  Polem trafienia jest całe ciało zawodnika.

   20.  Gdy piłka trafia zawodnika w głowę, to rzut uznaje się za nieprawidłowy( brak punktu), a piłka wraca do drużyny

           atakującej, która musi wykonać co najmniej jedno podanie przed kolejnym rzutem.

   21.  Jeżeli zawodnik uciekając przed zbiciem przekroczy pole własnej drużyny, zalicza  się to jako zbicie i punkt dla drużyny

           która wykonała rzut. Jeżeli po rzucie dwóch zawodników stojących przy linii bocznej podczas  robienia uniku opuści pole

           gry, to przyznaje się jeden punkt dla drużyny rzucającej.

   22.  Jeżeli zawodnik po chwycie piłki rzuconej przez przeciwnika opuści pole gry lub chwyt nastąpi poza polem

           gry, to zbicia nie ma, jest aut i strata piłki. 

   23.  Nie dopuszcza się rzuty hakiem i oburącz.

   24.  Nie dopuszcza się  zbicia siatkarskiego, piłka musi być najpierw złapana a następnie rzucona.

   25.  Jeżeli po rzucie od matki piłka trafi przeciwnika, a następnie swojego i upadnie na ziemię, to przyznajemy zbicie

           zarówno jednej jak i drugiej drużynie. Grę rozpoczyna drużyna, której zawodnik jako ostatni dotknął piłki zanim ta

           spadła na podłogę.

  26.  Jeżeli zawodnik po chwycie piłki opuści ją na podłoże (kozłuje) następuje strata piłki.                                      

  27.  Po trafieniu zawodnika grę rozpoczyna zawodnik trafiony ostatnio, wykonując podanie do zawodnika własnego zespołu

          lub do „Matki”.

  28.  Sędzia liczący punkty jest zobowiązany podawać wynik na bieżąco (po zdobyciu każdego kolejnego punktu).

 

III. Punktacja:

    1.  Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

    2.  O kolejności zespołów decyduje:

          a)  większa liczba zdobytych punktów,

          b)  jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:

                - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

                - różnica małych punktów (zbić zdobytych i utraconych w spotkaniach tych drużyn),

                - większa liczba zbić zdobytych w turnieju.

 

  
Utworzono: 2020-07-02 12:09

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl