facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Sztafety Sprawnościowe klas 2-3


Zapisy do rozgrywek

TERMIN ZAPISÓW DO ROZGRYWEK SZTAFET SPRAWNOŚCIOWYCH KLAS 2-3


W zawodach mogą wziąć udział szkoły, które mają aktualną rejestrację w Systemie Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek gier i zabaw 


TERMIN ZGŁOSZEŃ DO WYŚCIGÓW SZTAFET SPRAWNOŚCIOWYCH KLAS 2-3 MIJA 16.10.2020 O GODZINIE 22.00

Utworzono: 2020-10-04 21:25

Sztafety sprawnościowe klas 2-3

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl   nie później niż do 30 września 2020 r.

1.       Warunki uczestnictwa:

                Zespół składa się z 16 uczniów z jednej szkoły w tym:

·         z 3 dziewcząt i 3 chłopców + 2 rezerwowych (dziewczynka i chłopiec), dzieci urodzone w roku 2012 i młodsi  oraz                                                                                                                                              

·         z 3 dziewcząt i 3 chłopców + 2 rezerwowych (dziewczynka i chłopiec),dzieci urodzone w roku  2011 

 

2.       Przepisy gry i punktacja

               Zawody zostaną przeprowadzone wg. zestawu gier i zabaw

               Za linią startu lub mety należy zaznaczyć 1-metrową strefę zmian.                               

   

               Konkurencje będą punktowane wg systemu:

·         dla 7 zespołów – I m. 8 pkt., II m. 6 pkt., III m. 5 pkt.,....... VII m.1 pkt.

·         dla 6 zespołów – I m. 7 pkt., II m. 5 pkt., III m. 4 pkt.,....... VI m. 1 pkt.

·         dla 5 zespołów – I m. 6 pkt., II m. 4 pkt., III m. 3 pkt.,.......  V m. 1 pkt.

 

     Na wszystkich etapach rozgrywek oraz Finale wojewódzkim obowiązuje 8 podanych zabaw, cały zestaw.

     Dzieci startują na przemian (dziewczynka, chłopiec,-dz...-chł. ). Ostatni w rzędzie oznaczony jest szarfą lub numerem. 

     Przy równej ilości punktów  o wyższej lokacie decyduje ilość wyższych miejsc w zabawach.

     W konkurencjach technicznych ilość udanych prób daje sumę pkt. w zabawie, a zabawę wygrywa zespół, który

     zgromadzi więcej punktów.

     Jeżeli nadal nie można ustalić kolejności końcowej, wówczas należy przeprowadzić dogrywkę między

     zainteresowanymi zespołami losując jedną z  zabaw.

Załącznik:

Zestaw gier i zabaw

Utworzono: 2020-07-02 12:12

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl