facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Sztafety Sprawnościowe klas 2-3


Finał Sztafet sprawnościowych klas 2-3

Zawody odbędą się dnia 10.06.2024 w Szkole Podstawowej nr 27 w Gdańsku ul. Srebrniki 10

zbiórka zespołów godzina 10.00

Utworzono: 2024-06-02 14:33

Zapisy do Sztafet Sprawnościowych

Szkoły chcące przystąpić do zawodów zobowiązane są zarejestrować się w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl) i dokonać zgłoszenia do 19.05.2024 r.  Do godziny 20.00  (Gry i zabawy)

Terminarz zostanie opublikowany po zamknięciu listy uczestniczących szkół.

Szkoły, które zgłoszą się po terminie nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.

Utworzono: 2024-05-14 13:38

Regulamin dyscypliny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2023 r.

 

Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024

 

Warunki uczestnictwa:

 

Zespół składa się z 16 uczniów z jednej szkoły w tym:

     z 3 dziewcząt i 3 chłopców + 2 rezerwowych (dziewczynka i chłopiec), dzieci urodzone w roku 2015 i młodsi oraz

     z 3 dziewcząt i 3 chłopców + 2 rezerwowych (dziewczynka i chłopiec), dzieci urodzone w roku 2014

 

Przepisy gry i punktacja:

 

1.     Zawody zostaną przeprowadzone wg. zestawu gier i zabaw (zestaw w załączeniu).

2.     Na wszystkich etapach rozgrywek obowiązuje 8 podanych konkurencji (cały zestaw).

3.     Przed poszczególnymi etapami zawodów wybieranych jest 5 konkurencji.

4.     Podczas zawodów zespoły są ustawione w rzędach.

5.     Ustawienie drużyn odbywa się w drodze losowania.

6.  W rządach obowiązuje ustawienie według zasady: dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, chłopiec ...itd.

7.     Konkurencje odbywają się na dystansie ok. 15 m. Dystans uzależniony jest od wielkości sali gimnastycznej.

8.     W konkurencjach szybkościowych zmiany sztafet następują w 1 m strefach zmian.

9.     Ostatni zawodnik w rzędzie oznaczony jest szarfą lub numerem.

10.  Zawodnik kończący daną zabawę siada na parkiecie (siad skrzyżny) za własnym rzędem.

11.  Za niedokładne wykonanie zadanie odejmowane będą punkty za daną zabawę. Półmetek obowiązkowo należy obiec.

12.  Przy równej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje ilość wyższych miejsc w zabawach.

13.  W konkurencjach technicznych ilość udanych prób daje sumę pkt. w zabawie, a zabawę wygrywa zespół, który zgromadzi więcej punktów.

14. Jeżeli nadal nie można ustalić kolejności końcowej, wówczas należy przeprowadzić dogrywkę między zainteresowanymi zespołami losując jedną z zabaw.

Konkurencje będą punktowane wg. następującego systemu:

     dla 7 zespołów - Im. 8 pkt., II m. 6 pkt., III m. 5 pkt, ....... VII m. 1 pkt.

     dla 6 zespołów - Im. 7 pkt., II m. 5 pkt., III m. 4 pkt, ....... VI m. 1 pkt.

     dla 5 zespołów - Im. 6 pkt., II m. 4 pkt., III m. 3 pkt, ....... V m. 1 pkt.

     Dla 4 zespołów - Im. 5 pkt., II m. 3 pkt., III m. 2 pkt, ....... IV m. 1 pkt.


Zestaw zabaw obowiązujących w roku szkolnym 2023-2024

Utworzono: 2024-02-15 09:28

Klasyfikacja

1. Szkoła Podstawowa nr 27

2. Szkoła Podstawowa nr 80

3. Szkoła Podstawowa nr 48

4. Szkoła Podstawowa nr 79

Utworzono: 2024-06-11 13:02

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl