facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Kwadrant klas 3


Regulamin kwadranta

  1. Liczba graczy - cztery dziewczynki i czterech chłopców (kolejność ustawienia dowolna).
  2. Ustawienie – jedna drużyna rozstawia się wewnątrz pola boiska na „polu walki”, druga zaś, równa liczebnie, w szeregu z lewej strony „gniazda”, twarzą w kierunku „pola walki”.
  3. Cel gry – każdy z graczy w „gnieździe” powinien tak rzucić piłkę, aby po rzuceniu jej, miał jak najwięcej czasu na obiegnięcie dookoła „pola walki” po zewnętrznej stronie pachołków zwanych bazami, przez co zdobywa punkt dla swojej drużyny.
  4. Czas gry – 2 x 10 min. Pierwszą połowę rozpoczyna drużyna A, drugą połowę drużyna B.
  5. Przebieg gry - Pierwszy gracz drużyny będącej w „gnieździe” na sygnał gwizdka rzuca z rozbiegu piłkę ręczną sprzed linii rzutu, w taki sposób, aby upadła ona na „pole walki” (piłkę rzucamy sposobem górnym lub półgórnym jednorącz). Gdy mu się to uda, biegnie do pierwszej bazy z prawej strony, a jeśli oceni, że zdąży nim chwytający odrzuci piłkę do „gniazda” lub nie zbije go biegnie dalej, do drugiej bazy. Po bardzo silnym rzucie może obiec wszystkie bazy. Jeśli rzut jest słabszy – dobiegado pierwszej lub drugiej bazy – gdzie staje i trzyma się pachołka. Po rzuceniu piłki przez następnego gracza może obiegać pole dalej, aż do obiegnięcia całego i zdobycia punktu dla drużyny. Jeżeli obiegnie wszystkie bazy ze swojego rzutu, zdobywa dla drużyny 2 punkty. Zawodnik, który stoi przy bazie, może biec tylko wówczas, gdy piłka zostaje rzucona przez drugiego zawodnika i jest w ruchu. Stojący na „polu walki” starają się w jakikolwiek sposób chwycić piłkę. Nie wolno im świadomie blokować drogi między bazami. Jeżeli piłka zostanie złapana z powietrza przez zawodnika na „polu walki” (tzn. nie upadnie na podłogę, nie uderzy o ścianę lub nie odbije się od innego zawodnika), może (nie musi) on przebiec z nią przez linię rzutu. Jeżeli zdecyduje się przebiec, następuje zmiana boisk. Gdy zawodnik obiegający bazy, zdąży przed zawodnikiem z piłką przebiec linię rzutu, zdobywa przed zmianą punkt dla drużyny. W przypadku odbicia się piłki od podłogi lub ściany, należy ją jak najszybciej odrzucić za linię rzutu, aby przeciwnik nie zdążył dobiec do następnej bazy. Po przekroczeniu piłki przez linię rzutu, zawodnik, który był między bazami cofa się do najbliższej bazy, którą obiegł. Gracza obiegającego bazy można „zbić” piłką (tylko między bazami), wówczas drużyna, która „zbiła” zdobywa punkt. Jeśli graczowi uda się obiec boisko i wrócić na pole wyrzucania, wówczas zdobywa jeden punkt dla swojej drużyny. Zwycięża drużyna, która zdobędzie większą ilość punktów w określonym czasie.

Zmiana pól następuje gdy:

  1. którykolwiek gracz z drużyny znajdujący się na „polu walki” schwyci piłkę „z powietrza” i przebiegnie linię rzutu. Piłka wcześniej nie może dotknąć ziemi, ściany lub innego zawodnika,
  2. wszyscy gracze drużyny rzucającej nie dobiegają do „gniazda” (gniazdo zostanie puste), a piłka zostanie przerzucona przez linię rzutu,
  3. gracz rzucający, przebiegający między pachołkami zostanie „zbity” przez któregoś z graczy z boiska,
  4. jeżeli piłka spadnie w obrębie pola „spalony” lub zawodnik rzucający z gniazda przekroczy linię rzutu wraz z piłką.

 

Uwaga! Zawodnicy w „gnieździe” muszą przestrzegać wcześniej ustalonej kolejności rzutu.

  
Utworzono: 2019-08-27 10:14

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl