facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Bowling


Bowling

 1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja bowlingu (kręgli amerykańskich) wśród młodzieży szkolnej.
 • Promocja ogólnodostępnej formy rekreacji jako zdrowego trybu życia.
 • Rekreacja ruchowa jako forma nawiązywania nowych kontaktów.
 • Wyłonienie najlepszych zespołów szkolnych w tej dyscyplinie sportu z terenu Trójmiasta.
 1. ORGANIZATORZY:
 • Centrum Sportu i Rekreacji U7,
 • Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego,
 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.
 1. MIEJSCE ZAWODÓW:
 • Szkoły z Gdańska startować będą w U7 Gdańsk i U7 Gdańsk Wrzeszcz,
 • Centrum U7 Gdańsk - Plac Dominikański 7, tel. 58/ 305 55 77
 • Centrum U7 Gdańsk Wrzeszcz „Galeria Metropolia”.
 1. UCZESTNICTWO:
 • Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
 1. DRUŻYNY:
 • Drużyny składają się z pięciu zawodników.
 • Każda z drużyn może posiadać do dwóch zawodników rezerwowych.
 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 • Mistrzostwa są rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych:
 • Igrzyska Dzieci – (Szkoły Podstawowe klasa 1-3),
 • Igrzyska Dzieci – (Szkoły Podstawowe klasa 4-6),
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – (Szkoły Podstawowe klasa 7-8),
 • Licealiada – (klasy 1-4)
 • Ponadto obowiązywać będą kategorie:
 • Igrzyska Dzieci – (Szkoły Podstawowe klasa 1-3),
 1. MIEJSKIE MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA BOWLINGOWE
 • W zawodach poszczególne reprezentacje grają na własnych torach nie rywalizując bezpośrednio między sobą.
 • Uzyskane wyniki są zapisywane, a następnie zestawiane z wynikami innych drużyn.
 • Wszyscy uczniowie mają po 2 gry, z których suma punktów jest wliczana do klasyfikacji drużynowej.
 • Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe trwać będą 5 dni:
 1. FINAŁ WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNYCH MISTRZOSTW BOWLINGOWYCH
 • Do Finału Wojewódzkiego Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych awansują najlepsze szkoły z każdej kategorii, które startowały w Gdańskich oraz Gdyńskich Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych.
 • Finały zostaną rozegrane systemem pucharowym, na zasadzie półfinałówi finałów.
 1. ZGŁOSZENIA:
 • Wymagana jest rezerwacja torów do dnia 23 lutego 2020 r. (niedziela)
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerami:
 • 58/ 305 55 77 – Centrum U7 Gdańsk
 • 58/ 506 56 77 – Centrum U7 Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia
 • Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o dostarczenie zgłoszenia (które powinno zawierać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy).
 • Rezerwując tory w danym terminie należy uwzględnić czas około 1,5 godziny na przeprowadzenie gry pomiędzy godz. 9:00-15:00
 1. NAGRODY:
 • Puchary, medale i nagrody rzeczowe są ufundowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Fizycznej, Centrum U7 oraz innych sponsorów imprezy.
 • Rozdanie nagród (pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych) nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Finału Wojewódzkiego Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych.
 • Nagrody otrzymają trzy najlepsze szkoły oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców oraz zwycięzcy indywidualni każdej z kategorii.
 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 • Uczniowie powinni cechować się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
 1. INNE:
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.
 • Opiekunowie drużyn szkolnych odpowiadają za młodzież znajdującą się na obiekcie U7 podczas zawodów,
 • Wyniki oraz zdjęcia dostępne będą na stronie internetowej www.gzsiss.pl oraz www.u7.pl .
 • Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 732 926 376 – dział marketingu Centrum U7.
  
Utworzono: 2020-07-02 12:16

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl