facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Bowling


Regulamin dyscypliny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

1. CEL IMPREZY:

·      Popularyzacja bowlingu (kręgli amerykańskich) wśród młodzieży szkolnej,

·      Wyłonienie najlepszych szkół w tej dyscyplinie sportu na terenie Trójmiasta.

 

2. ORGANIZATORZY:

·      Centrum Sportu i Rekreacji U7,

·      Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego,

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW:

·      Szkoły z Gdańska startować będą w U7 Gdańsk i U7 Wrzeszcz,

·      Centrum U7 Gdańsk, pl. Dominikański 7, tel. 58 305 55 77,

·      Centrum U7 Wrzeszcz, ul. Kilińskiego 4, tel. 58 506 56 77,

 

5. UCZESTNICTWO:

·      Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.

 

6. DRUŻYNY:

·      Drużyny składają się z pięciu zawodników.

·      Każda z drużyn może posiadać do dwóch zawodników rezerwowych.

 

7. KATEGORIE WIEKOWE:

·      Mistrzostwa są rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i chłopców:

o   Szkoły Podstawowe (klasa 1 -3),

o   Szkoły Podstawowe (klasa 4 -6),

 

8. MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA BOWLINGOWE:

·   W zawodach poszczególne reprezentacje grają na własnych torach nie rywalizując bezpośrednio między sobą,

·      Uzyskane wyniki są zapisywane, a następnie zestawiane z wynikami innych drużyn,

·      Wszyscy uczniowie mają po 2 gry, z których suma punktów jest wliczana do klasyfikacji drużynowej,

 

9. ZGŁOSZENIA:

Wymagana jest telefoniczna rezerwacja torów

Numery telefonów:

·      58 305 55 77 – Centrum U7 Gdańsk,

·      58 506 56 77 – Centrum U7 Wrzeszcz, Metropolia

 

Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o dostarczenie zgłoszenia wydrukowanego z SRS, które powinno zawierać numer szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna, oraz adres mailowy i telefon kontaktowy. Tory należy rezerwować na półtorej godziny pomiędzy 9 - 15.

 

10. NAGRODY:

·      Puchary, medale i nagrody rzeczowe są ufundowane przez współorganizatorów oraz sponsorów imprezy,

·      Rozdanie nagród (pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych) podczas osobnej gali zaplanowanej w Centrum U7

·      Nagrody otrzymają cztery najlepsze szkoły oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców oraz zwycięzcy indywidualni każdej z kategorii.

 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

·      Uczniowie powinni cechować się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez

lekarza,

·      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

 

12. INNE:

·      Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu,

·      Opiekunowie drużyn szkolnych odpowiadają za młodzież znajdującą się na obiekcie U7 podczas zawodów,

·      Wyniki oraz zdjęcia dostępne będą na stronie internetowej u7.pl,

·      Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 732 926 376 – dział marketingu Centrum U7.

 

Utworzono: 2022-08-26 11:25

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl