facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Unihokej


UNIHOKEJ - LICEALIADA - GOM

TERMIN ZGŁOSZENIA REPREZENTACJI

 

W zawodach mogą wziąć udział tylko szkoły, które mają aktualną rejestrację w Systemie Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) oraz dokonają obowiązkowego zgłoszenia do rozgrywek UNIHOKEJA (srs.szs.pl)

Termin zgłoszenia zespołów upływa w dniu 16.10.2020 r. o godz. 22:00

Rozstawienie zespołów nastąpi w oparciu klasyfikację ubiegłoroczną.

Każdorazowo przed zawodami opiekun zespołu szkolnego ma obowiązek przekazać przedstawicielowi organizatora zawodów Listę -"Zgłoszenie do zawodów" opieczętowaną i podpisaną przez dyr. Szkoły oraz oświadczenia wszystkich uczestników zawodów (uczniów i opiekunów).

Należy zapoznać się z dokumentem jak niżej:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ                  do pobrania: Zasady Bezpieczeństwa na Zawodach

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1)           do pobrania: Oświadczenie uczestnika zawodów

 

Utworzono: 2020-10-01 13:50

Regulamin unihokeja

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2020 roku.

 

    I. Uczestnictwo

                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.     Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej, rocznik 2001 i młodsi (szkoły dzienne).

2.     Zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i 6 rezerwowych graczy.

3.     Zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

4.     Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z własnymi piłeczkami.

 

   II.  Przepisy gry
        1. Wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m,
        2. czas gry: 3 tercje x 5-10 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora),
        3.  pole bramkowe: szerokość 5 m x długość 4 m,
        4.  pole przed bramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska),
        5.  bramki 160 x 115 cm ( dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm).


   III.  Punktacja
          Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.     

           O kolejności miejsc zespołów decyduje:

               1. Większa liczba zdobytych punktów,

               2. Gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

                   a. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba      

                       zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

                    b. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych

                        drużyn,

                    c.  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.

              3.  Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi

                   drużynami.

Utworzono: 2020-08-24 23:02

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl