facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Drużynowe Biegi Przełajowe


Mistrzostwa Gdańska w Drużynowych Biegach Przełajowych

UCZESTNICTWO

Szkoły chcące przystąpić do zawodów zobowiązane są zarejestrować się w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl) i dokonać zgłoszenia zespołu szkolnego do zawodów (1/2 finału wojewódzkiego) w terminie do 26.04.2022 r.

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców

- zespół składa się z 5 uczniów / uczennic

 

Gdańska Licealiada                                         rocznik 2001 i młodsi   

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej:             rocznik 2007 - 2008

Gdańskie Igrzyska Dzieci:                                rocznik 2009 i młodsi


MIEJSCE: Park Jana Pawła II w Gdańsku przy Al. Rzeczypospolitej (mapka w załączeniu)


TERMINY: 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZELAJOWE DZIEWCZĄT                     05.04.2022 r. (wtorek)

Gdańska Licealiada                              – dystans - 1500 m

            Weryfikacja godz.:          9:30

                        START godz.:                10:00

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dystans - 1200 m

            Weryfikacja godz.:        10:30

                        START godz.:                11:00

Gdańskie Igrzyska Dzieci                      – dystans - 800 m

            Weryfikacja godz.:        11:30

                        START godz.:                12:00


DRUŻYNOWE BIEGI PRZELAJOWE CHŁOPCÓW                     06.04.2022 r. (środa)

Gdańska Licealiada                              – dystans - 1800 m

            Weryfikacja godz.:          9:30

                        START godz.:                10:00

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dystans - 1500 m

            Weryfikacja godz.:        10:30

                        START godz.:                11:00

Gdańskie Igrzyska Dzieci                      – dystans - 1000 m

            Weryfikacja godz.:        11:30

                        START godz.:                12:00

 

Brak listy zgłoszeniowej wygenerowanej w SRS lub brak prawidłowego oznaczenia zawodników będzie skutkowało niedopuszczeniem sztafety do zawodów.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 

patrz: Zasady Bezpieczeństwa na Zawodach

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW SZS - (zał. nr 1)

patrz: Oświadczenie uczestnika zawodów

 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 5 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

 

 

 

Utworzono: 2022-03-14 12:43

Drużynowe Biegi Przełajowe

Klasyfikacja:

1. XII Liceum Ogólnokształcące

2. XIX Liceum Ogólnokształcące

3. V Liceum Ogólnokształcące

4. II Liceum Ogólnokształcące

5. III Liceum Ogólnokształcące

6. SMS Marcina Gortata

Utworzono: 2022-04-07 18:58

Wyuniki
Utworzono: 2022-03-07 19:07

Drużynowe Biegi Przełajowe

Klasyfikacja:

1. XII Liceum Ogólnokształcące

2. V Liceum Ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

4. XIX Liceum Ogólnokształcące

5. SMS Marcina Gortata

6. II Liceum Ogólnokształcące

Utworzono: 2022-04-07 18:55

Regulamin dyscypliny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół  srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.


         I. Uczestnictwo

 

  1. W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców - zespół składa się z 5 uczennic /

 uczniów urodzonych w 2002 roku i młodszych (szkoły ponadpodstawowe dzienne).

  1. W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla,

 jeżeli ich drużyna nie awansowała. 

 


II. Program zawodów

 

     Biegi na dystansach :   a.        dziewczęta  1500 m – 2000m

                                             b.        chłopcy        2000 m -  2500 m

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 

      Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników. Start wspólny w     

      poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach 5 zawodników; wyznaczeni przez

      nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.

      Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji

      drużynowej.

      W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników, punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw

      drużyny w których zawody ukończyło 4 zawodników, potem 3 itd…. 

  
Utworzono: 2021-09-01 11:07

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl