facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Festiwal sztafet


Festiwal Sztafet

W zawodach lekkoatletycznych mogą wziąć udział tylko zespoły szkolne zarejestrowane w systemie rejestracji szkół (srs.szs.pl),i które dokonają obowiązkowego zgłoszenia (w srs.szs.pl) zespołu szkolnego do zawodów (1/2 finału wojewódzkiego) do godz. 22:00 w dniu 10.09.2021 r.

 

STARTUJĄCY: W zawodach startuje młodzież szkół ponadpodstawowych, urodzona w latach 2002 i młodsi.

Nie ma konieczności startu we wszystkich konkurencjach! W każdej konkurencji reprezentacja liczy 4 zawodników + 1 rezerwowy

MIEJSCE:  Gdański Stadion Lekkoatletyczny al. Grunwaldzka 244

TERMIN:  17.09.2021 r.  

 

Program minutowy zawodów

 

9:00 - 9:15 Weryfikacja zgłoszeń

9.00 – 9.30 Otwarcie zawodów i ogłoszenie programu zawodów

9.30 – 4 x 100 m dziewcząt

10.00 – 4 x 100 m chłopców

10.30 – 4 x 400 m dziewcząt

11.00 – 11.30 m chłopców

 

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu poszczególnych konkurencji.

  
Utworzono: 2021-09-12 08:59

Regulamin dyscypliny

I. Uczestnictwo
- w zawodach startują reprezentacje szkół średnich oddzielnie dziewcząt i chłopców;
- reprezentacja składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zawodników. + 1 rezerwowy.),  

  urodzonych w 2002 i młodszych;
-
zawodnik może brać udział w 1 lub w 2 sztafetach.


II. Program zawodów
-
dziewczęta
▪ 4 x 100m,
▪ 4 x 400m,
-
chłopcy
▪ 4 x 100m,
▪ 4 x 400m.

III. Sposób przeprowadzenia zawodów

Szkoły posiadają numery startowe oraz pałeczki sztafetowe (własne). Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. Zawody będą rozgrywane w seriach na czas. Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami PZLA.
 
Sztafeta 4 x100m

W sztafecie 4x100m wszyscy zawodnicy biegną po swoich torach. Każda strefa zmian ma 20m i wewnątrz tej strefy musi być dokonana zmiana pałeczki sztafetowej.          W biegu sztafetowym 4x100m zawodnicy odbierający pałeczkę sztafetową mogą rozpocząć bieg (tzw. dobieg) w odległości nie większej niż 10 metrów od wyznaczonej strefy zmian. O prawidłowości przekazania pałeczki decyduje położenie pałeczki względem strefy zmian, a nie położenie zawodnika odbierającego czy podającego.

Sztafeta 4 x 400m

W sztafecie 4x400m 1 zawodnik biegnie po swoim torze, zawodnik 2 biegnie częściowo po torze do linii zejścia na 800m.  Następnie zbiega do wewnętrznej części bieżni. Zawodnicy 3 i 4 biegną przy wewnętrznej części bieżni.

Zawodnicy 2, 3 i 4 zmiany muszą ustawić się wewnątrz strefy zmian (20 metrowej). Zawodnicy 3 i 4 zmiany pod kierunkiem wyznaczonego sędziego ustawiają się w takiej kolejności, w jakiej zawodnicy poprzedniej zmiany weszli w ostatni wiraż.

 

 

 

  
Utworzono: 2021-09-01 11:15

Wyniki Festiwalu Sztafet

Klasyfikacja 4 x 100 m:

1. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego (XII LO) - czas 44.67 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

2. III Liceum Ogólnokształcące - czas 50.59 min.- awans do Finału Wojewódzkiego

3. XIX Liceum Ogólnokształcące - czas 51.33 min.

4. II Liceum Ogólnokształcące - czas 51.85 min

5. IX Liceum Ogólnokształcące - czas 53.88 min

6. V Liceum Ogólnokształcące - 54.14 min. 

7. Szkoły Ekonomiczno Handlowe - czas 54.70 min. 


Klasyfikacja 4 x 400 m:

1. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego (XII LO) - czas 3.34.60 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

2. XIX Liceum Ogólnokształcące - czas 3.59.64 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

3. IX Liceum Ogólnokształcące - czas 4.00.36 min.

4. V Liceum Ogólnokształcące - czas 4.08.24 min.

5. Szkoły Ekonomiczno Handlowe - czas 4.18.12 min.

6. II Liceum Ogólnokształcące - czas 4.24.07 min.Utworzono: 2021-09-17 17:15

Wyniki Festiwalu Sztafet

Klasyfikacja 4 x 100 m:

1. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego (XII LO) - czas 0.51.3 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

2. II Liceum Ogólnokształcące - czas 0.59.83 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

3. IX Liceum Ogólnokształcące - czas 1.00.19 min.

4. V Liceum Ogólnokształcące - czas - 1.01.51 min

5. Szkoły Ekonomiczno Handlowe - czas 1.02.32 min.

6. XIX Liceum Ogólnokształcące - 1.10.66 min.


Klasyfikacja 4 x 400 m:

1. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego (XII LO) - czas 4.17.88 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

2. V Liceum Ogólnokształcące - czas 4.54.09 min. - awans do Finału Wojewódzkiego

3. IX Liceum Ogólnokształcące - czas 5.06.12 min.

4. II Liceum Ogólnokształcące - czas 5.07.96 min.

5. XIX Liceum Ogólnokształcące - czas 5.16.78 min.

6. Szkoły Ekonomiczno Handlowe - czas 5.49.10 min.  
Utworzono: 2021-09-17 17:28

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl