facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2022 | 01 | 12

Program "Szkolny Klub Sportowy" w roku 2022

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku zaprasza do udziału w VI edycji Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2022r. szkoły, które już w Projekcie SKS uczestniczyły oraz te, które chcą dołączyć do #społecznościSKS!       

Jak co roku, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku przystępuje do udziału w Konkursie na Operatora Wojewódzkiego Programu, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dla województwa pomorskiego, rekomendowana przez MSiT na Program SKS 2022 jest kwota 3 800 000 zł, która pozwoliłaby na uruchomienie 1000 grup ćwiczebnych. Szkoły liczące poniżej 300 uczniów mogą utworzyć 2 grupy ćwiczebne SKS, powyżej 300 uczniów 3 grupy, przynajmniej jedna z grup powinna być utworzona z przewagą dziewcząt. Umowa z nauczycielem będzie zawierana na realizację 60h zajęć SKS w roku 2022. Wynagrodzenie dla osób  prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości do 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut).

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Programu SKS, prosimy o wypełnienie DEKLARACJI uczestnictwa w Programie Szkolny Klub Sportowy 2022,  do dnia 18-01-2021r. W przypadku zgłoszeń  ponad limit 1000 grup ćwiczebnych obowiązywać przy rekrutacji będzie kolejność zgłoszeń.

Deklarację zgłoszenia znajdziecie pod linkiem:  
https://forms.gle/tBbrZ1pXMt3bK6g28
lub na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Aktualnościach:
www.wszs.pomorze.pl

Zgłoszenie dla każdej szkoły składa się jednorazowo. Decyzję o udziale imiennym nauczycieli w Programie SKS podejmuje dyrektor szkoły.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku datę rozpoczęcia zajęć (prawdopodobnie od 1 marca 2022r.) oraz listę przyjętych do Programu Szkół i przydzielonych im grup, poda po rozstrzygnięciu Konkursu na Program Szkolny Klub Sportowy, nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.   

Ważne!

Na rok 2022 prosimy zgłaszać 2 lub 3 grupy dla szkoły, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Możemy utworzyć 2 razy więcej grup niż w roku 2021, bez ograniczeń zastosowanych w    V edycji Programu SKS.

 

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,
ZESPÓŁ PROJEKTU SZKOLNY KLUB SPORTOWY
w województwie pomorskim
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Gdańsku
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl