facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Sport i Rekreacja


Zajęcia sportowo-rekreacyjne

W procesie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szczególną rolę ze względów zdrowotnych, wychowawczych i dydaktycznych odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. Dzieci w wieku szkolnym są w tzw. złotym okresie motoryczności, w którym stopniowo pojawia się celowość ruchów i panowanie nad ciałem. Dziecko łatwo opanowuje podstawowe umiejętności ruchowe, czerpie radość z osiągnięć i współzawodnictwa sportowego. W programie zajęć znajdują się gry rekreacyjne takie jak: ringo, dwa ognie, badminton, palant oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Oprócz podnoszenia sprawności fizycznej i zagospodarowania czasu wolnego, wdrażane są przepisy i zasady gier, zasady czystej gry, współpraca w grupie.

 

Zapisy na zajęcia:

  1. Zarządzenie dyrektora GZSiSS nr 18/2022
  2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach
  3. Deklaracja dla kontynuujących zajęcia
 

Pytania oraz zgłoszenia na zajęcia prosimy kierować na adres - rekrutacja@ssm.gda.pl 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl