facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2022 | 05 | 09

Harmonogram rekrutacji na zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2022 - 2023

Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez rodziców, prawnych opiekunów dzieci lub pełnoletnich uczestników w dniach: 09.05.2022r- 24.05.2022 r.  

Podpisane deklaracje kontynuacji dla zajęć sportowych i rekreacyjnych należy przesłać na adres email, rekrutacja@ssm.gda.pl

Podpisanie deklaracji kontynuacji wraz z informacją rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka (załącznik nr 5 ) dla  wszystkich zajęć pływania należy przesłać na adres email, plywanie-rekrutacja@ssm.gda.pl

1. Weryfikacja złożonych deklaracji kontynuacji uczestnictwa: 25.05.2022r-26.05.2022 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce zgodnie z deklaracjami kontynuacji uczestnictwa: 27.05.2022 r.

 

ETAP I: REKRUTACJA – dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

 

Podpisane deklaracje uczestnictwa dla zajęć sportowych i rekreacyjnych należy przesłać na adres email, rekrutacja@ssm.gda.pl

Podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z informacją rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka (załącznik nr 5 ) dla  wszystkich zajęć pływania należy przesłać na adres email, plywanie-rekrutacja@ssm.gda.pl w dniach: 28.05.2022-24.06.2022 r.

1. Weryfikacja złożonych wniosków: 27.06.2022-30.06.2022 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 01.07.2022 r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc na zajęcia


Podpisane deklaracje uczestnictwa dla zajęć sportowych i rekreacyjnych należy przesłać na adres email, rekrutacja@ssm.gda.pl

Podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z informacją rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka (załącznik nr 5 ) dla  wszystkich zajęć pływania należy przesłać na adres email, plywanie-rekrutacja@ssm.gda.pl w dniach: 04.07.2022 r.-13.07.2022 r.

1. Weryfikacja złożonych wniosków: 14.07.2022 r. - 15.07.2022 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na  zajęcia w placówce: 18.07.2022 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Kandydatom przysługuje złożenie do Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora placówki odwołania, o którym mowa powyżej w terminie do 7 dni od daty jego złożenia.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie dyrektora GZSiSS nr 18/2022

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5


 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl