facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2022 | 06 | 30

Nabór na stanowisko Koordynatora obiektu sportowego

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora obiektu sportowego dla dzieci i młodzieży na boiskach zewnętrznych

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Stawka: 40 zł brutto/60 min.

Termin zajęć: lipiec – sierpień 2022 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 - 20:00 

Miejsce zajęć: boiska zewnętrzne na terenie Gdańska np:

-  przy ul. Wrzeszczańskiej 29 

-  przy Szkole Podstawowej nr 65 

-  przy Szkole Podstawowej nr 92 

Uczestnicy zajęć: dzieci i młodzież  

 

Niezbędne wymagania        

  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

       Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków

       Nieposzlakowana opinia

       Zainteresowanie dodatkową pracą w godzinach popołudniowych 

 

Wymagania mile widziane

       Doświadczenie w pracy w charakterze animatora sportu 

       Członkostwo w klubach i organizacjach sportowych

 

Zakres wykonywanych zadań

       Opracowywanie harmonogramów korzystania z boiska dla grup zorganizowanych

       Przygotowywanie i wydawanie sprzętu sportowego

       Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu obiektu  

       Obecność na terenie obiektu w terminach i godzinach ustalonych ze Zleceniodawcą (poniedziałek – piątek w godz. 17:00-20:00)

       Wykazywanie się przyjazną i pomocną postawą względem dzieci oraz młodzieży korzystających z boiska

Wymagane dokumenty

       Życiorys (CV)

       Kopie dodatkowych uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych, tj. kwalifikacje instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, animatora sportu 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 na adres: biuro@ssm.gda.pl  


Dokument PDF

 

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl