facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2022 | 08 | 19

Program Szkolny Klub Sportowy w Województwie Pomorskim


Szkolny Związek Sportowy zaprasza nowe, nieuczestniczące szkoły do Programu Szkolny Klub Sportowy. Warto dołączyć do Społeczności SKS.  W całej Polsce w Programie SKS ćwiczy 250 tysięcy uczestników. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w SKS!

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku jest operatorem Programu Szkolny Klub Sportowy województwa pomorskiego już VI edycję, który realizowany jest w 20 powiatach i 118 gminach. Do Programu SKS w roku 2022 przystąpiło 505 szkół. 961 grup ćwiczebnych w województwie pomorskim prowadzi 793 nauczycieli wychowania fizycznego. Adresatami tego programu są uczniowie wszystkich typów szkół województwa pomorskiego. Krajowym Operatorem jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Program SKS promuje różnorodne dyscypliny sportowe wśród dzieci i młodzieży wg zapotrzebowania uczniów.  Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.  

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.                      

 

Założenia Programu SKS:

        Liczba uczniów w grupach wynosi od 15 do 25 osób. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). 

        Jedna grupa w roku 2022 realizuje 60 jednostek ćwiczebnych zajęć (1 jednostka = 60 minut). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

        Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się na podstawie co miesięcznych rozliczeń z odbytych zajęć 

(raportów podpisanych przez dyrektora szkoły i nauczyciela). 

        Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego wypełniania dzienniczka elektronicznego na platformie SKS – niezbędna umiejętność obsługi komputera.

        Uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w Programie.

 

Więcej informacji o programie w Województwie Pomorskim na stronie: www.wszs.pomorze.pl

oraz pod numerem telefonu:

Urszula Górska 601-348-843

Joanna Wrońska 785-001-810 

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl