facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2023 | 02 | 11

Zaproszenie na Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2023”


Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2023”, które odbędą się 11 lutego 2023 r. w Hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Meissnera.

Celem zawodów jest popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży oraz integracja i rozpowszechnianie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku.

Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani do zapoznania z regulaminem zawodów i dostarczenia organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zawodów podpisanego kompletu dokumentów: Karta zgłoszeniaZgody. W przypadku udziału w zawodach osób niepełnoletnich, w/w oświadczenia składane są przez rodzica lub opiekuna prawnego. Organizatorem XVI Turnieju Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2023” jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).

O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wstępnie organizator zakłada możliwość startu 15 drużyn.  W zawodach bezpłatnie mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy z gdańskich szkół z rocznika 2004 i młodsi. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 4 drużyny.

Zgłoszenia zawodników należy dokonać poprzez wypełnienie obowiązującego druku „Karta Zgłoszenia” i przesłanie go na adres e-mail: agnieszkahalulko@gmail.com do dnia 9.02.2023 r. Opiekunowie zawodników w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem, mają obowiązek przekazać organizatorowi zgłoszenie startujących uczniów – potwierdzone przez dyrektora szkoły lub nauczyciela.

W przypadku uczniów startujących indywidualnie, zgłoszenie dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Zawody zostaną rozegrane w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 znajdującej się przy ul. Meissnera na 4 boiskach o wymiarach 7m x 4,5 m. Szczegóły dotyczące gier zostaną przedstawione zespołom przez sędziego głównego na odprawie technicznej w dniu zawodów.

Organizator przewidział dla uczestników następujące nagrody: puchar za I miejsce, komplet medali dla wszystkich uczestników, dyplomy oraz słodycze. Wszystko ufundowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Dekoracja zwycięzców odbędzie się tuż po zakończeniu turnieju.

Zapraszamy!

 

Program zawodów:

- godz. 9.30 – 9.50 zgłoszenie drużyn i losowanie grup,

- godz. 9.50 odprawa techniczna,

- godz. 10.00 – 12.00 gry eliminacyjne,

- godz. 12.00 – 13.30 gry finałowe,

- godz. 13.30 zakończenie turnieju.


Załączniki:

- Regulamin zawodów

- Karta zgłoszenia

- Zgoda

 

 

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl