facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2023 | 05 | 08

Harmonogram rekrutacji na zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK  I SPORTU SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez rodziców, prawnych opiekunów dzieci lub pełnoletnich uczestników w dniach: 08.05.2023 r. - 23.05.2023 r.

Podpisane deklaracje kontynuacji dla zajęć sportowych i rekreacyjnych należy przesłać na adres    email, rekrutacja@ssm.gda.pl

Podpisanie deklaracji kontynuacji wraz z informacją rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka (załącznik nr 3 ) dla  wszystkich zajęć pływania należy przesłać na adres email, plywanie-rekrutacja@ssm.gda.pl

 

1.    Weryfikacja złożonych deklaracji kontynuacji uczestnictwa: 24.05.2023r-25.05.2023 r.

2.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce zgodnie z

deklaracjami kontynuacji uczestnictwa: 26.05.2023 r.

 

ETAP I: REKRUTACJA – dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

Podpisane deklaracje uczestnictwa dla zajęć sportowych i rekreacyjnych należy przesłać na adres email, rekrutacja@ssm.gda.pl

Podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z informacją rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka (załącznik nr 4) dla wszystkich zajęć pływania należy przesłać na adres email, plywanie-rekrutacja@ssm.gda.pl 

w dniach: 28.05.2023-25.06.2023 r.

 

2.    Weryfikacja złożonych wniosków: 26.06.2023-29.06.2023 r.

3.    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

       na zajęcia w placówce: 30.06.2023 r.

.

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

 

Podpisane deklaracje uczestnictwa dla zajęć sportowych i rekreacyjnych należy przesłać na adres email, rekrutacja@ssm.gda.pl

Podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z informacją rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka (załącznik nr 4 ) dla  wszystkich zajęć pływania należy przesłać na adres email, plywanie-rekrutacja@ssm.gda.pl 

w dniach 03.07.2023r.-07.07.2023r

 

2.       Weryfikacja złożonych wniosków: 10.07.2023r-13.07.2023r.

3.       Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na

           zajęcia w placówce: 14.07.2023 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Kandydatom przysługuje złożenie do Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora placówki odwołania, o którym mowa powyżej w terminie do 7 dni od daty jego złożenia.

 

Załączniki:

Deklaracja kontynuacji – załącznik nr 3

Deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 4

Informacja rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka

Wykaz zajęć

Zasady rekrutacji na zajęcia - uchwała na zajęcia - uchwała

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl