facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2019 | 08 | 30

Rekrutacja na zajęcia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2019 / 2020.


Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do rekrutacji na zajęcia organizowane w roku szkolnym 2019 / 2020.  W celu rekrutacji należy wypełnić deklarację uczestnictwa, a w przypadku pływania załączyć także informację o umiejętnościach pływackich dziecka


Harmonogram rekrutacji na zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020


ETAP I: REKRUTACJA – składanie deklaracji na zajęcia

  1. Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w dniach: 01.07.2019r. - 16.08.2019r.(wnioski dostępne w sekretariacie oraz na stronie www.gzsiss.pl). Telefon do biura GZSiSS: 58 520 68 50 
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 19.08.2019r. – 21.08.2019r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 22.08.2019r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

  1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i  Sportu Szkolnego w dniach: 23.08.2018r. – 28.08.2018 r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 29.08.2018 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na  zajęcia w placówce: 30.08.2018 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Przez podanie do publicznej informacji rozumie się informację o listach kandydatów dostępną w sekretariacie placówki.


Oferta zajęć znajduje się w poniższym wykazie:

 

- lekkoatletyka

- pływanie (nauka pływania, pływanie korekcyjne)

- gimnastyka korekcyjna

- gimnastyka kompensacyjna

- piłka siatkowa

- zajęcia rekreacyjne (gimnastyka, gry i zabawy, zajęcia muzyczno – ruchowe)

- turystyka

- zajęcia plastyczne

- smocze łodzie

- cheerleading

- pływanie synchroniczne


Załączniki:

- zarządzenie nr 12/2019

- deklaracja uczestnictwa

- informacja o umiejętnościach pływackich dziecka
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl